DSC01755

 Wat is een blowerdoortest?

Via een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van een bepaalde woning gemeten. Dit wordt gedaan aan de hand van een speciale ventilatorinstallatie die in een deuropening wordt ingebouwd. Via deze test wordt gedetecteerd waar er zich warmteverlies en vochtproblemen bevinden.
Tijdens de luchtdichtheidstest wordt de ruimte in onder/overdruk geplaatst.

 

Wanneer wordt een blowerdoortest uitgevoerd?
Dit kan tijdens verschillende fasen van het bouwproces uitgevoerd worden in functie van het beoogde doel:

  • wil men luchtlekken op te sporen om deze te verbeteren en een indicatieve waarde van de luchtdichtheid te krijgen dan voert men de test best uit wanneer de woning luchtdicht is gemaakt, maar wanneer het nog mogelijk is eventuele lekken op te sporen en te herstellen voor de eventuele afwerking dit zou verhinderen.
  • wil men de exacte prestatie te kennen in het kader van een EPB-aangifte dan dient de luchtdichtheidsmeting volgens de geldende voorschriften uitgevoerd te worden wanneer de woning volledig is afgewerkt

 

 

Wat is het nut van een blowerdoortest?IMG_20150309_183828
De E-peil eisen wordt alsmaar strenger. Via een luchtdichtheidstest kan men bij een goede resultaat een vermindering van het E-peil realiseren van ongeveer 10 E-peil punten waardoor men kan genieten van een aantal subsidies bij een voldoende laag E-peil.
Na de test wordt een certificaat uitgereikt met daarop de n50 en v50 waarde van uw woonst. Deze waarden kunnen door uw EPB-verslaggever in de software ingebracht worden en leveren dan een concrete winst op het E-peil op.

 

Welke werkzaamheden moeten reeds uitgevoerd zijn in de woning?
Voor het uitvoeren van een geldige officiële luchtdichtheidsmeting is het noodzakelijk dat alle werkzaamheden die een duidelijke invloed hebben op de luchtdichtheid van het gebouw, uitgevoerd zijn:

  • De pleisterwerken zijn uitgevoerd
  • De luchtdichte laag moet aangebracht zijn op de lichte constructies (houtskeletbouw en hellende daken)
  • De verschillende bouwelementen moeten onderling luchtdicht op elkaar aangesloten zijn (bijvoorbeeld aansluiting van het buitenschrijnwerk op de buitenmuren)
  • Alle perforaties van de buitenschil van het gebouw moeten uitgevoerd zijn

Het is ook mogelijk de luchtdichtheidsmeting uit te voeren voordat aan alle voorgaande voorwaarden is voldaan. Hou er echter rekening mee dat dit geen officiële meting is. De resultaten kunnen niet worden aangewend in het EPB resultaat. Deze testen zijn wel nuttig om eventuele resterende luchtlekken vroegtijdig op te sporen. Op deze manier kunnen deze lekken nog worden opgelost voor het einde van de werken.