P1110744Waarvoor staat EPB?
EPB staat voor EnergiePrestaties en Binnenklimaat. Deze energieprestatieregelgeving kadert binnen het streven van de overheid om alle gebouwen in Vlaanderen energiezuinig en comfortabel te maken.

Wanneer heeft u een EPB nodig?
Bij het aanvragen van een bouwvergunning voor een nieuwbouw of verbouwing, zal uw bouwproject moeten voldoen aan de EPB-eisen die geldig zijn
op dat moment. Er dient voor de start van de werken een EPB-verslaggeving aangesteld worden. Deze EPB-verslaggever zal voor u de EPB-aangifte
indienen.

Het EPB verslag moet opgemaakt worden voor alle werkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling werd aangevraagd. Dit voor aanvragen vanaf 1 januari 2006, en enkel wanneer deze werkzaamheden betrekking hebben op gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen. Werkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag met beknopte dossiersamenstelling volstaat zijn niet EPB-plichtig, zolang de werken niet groter zijn dan 3000m³.

De verslaggever dient de aangifte in voor u bij de energieprestatiedatdabank. Dit gebeurt ten laatste maanden na de eerste datum van ingebruikname of 6 maanden na het beëindigen van de vergunnings-of meldingplichtige werken.

Wat zijn de EPB eisen?
1. Voldoen aan een bepaald E-peil
Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Het E-peil hangt af van heel wat factoren:

 • de compactheid
 • de oriëntatie en zonnetoetredingP1140237
 • de thermische isolatie
 • de luchtdichtheid
 • de ventilatie
 • de verwarmings- en warmwaterinstallatie
 • de koelvoorziening
 • de verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen)

2. Voldoen aan een bepaald K-peil
Het K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer.
3. Geldende eisen
Sinds 1 januari 2014 moet elk nieuw woongebouw voorzien zijn van een hernieuwbaar energiesysteem óf 10 % onder het dan geldende E-peil duiken. Hieronder vindt een overzicht van de geldende E en K-peilen. De data staan voor het indienen van de stedenbouwkundige vergunningen

 • Vanaf 2015 = K40 E60 met hernieuwbare energie of E54 zonder hernieuwbare energie
 • Vanaf 2014 = K40 E60 met hernieuwbare energie of E54 zonder hernieuwbare energie
 • Vanaf 2013 = K40 E70
 • Vanaf 2012 = K40 E70