iStock_000013531530Large

 

Wanneer verplicht?

Het is verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen indien minstens 2 aannemers werken uitvoeren aan dezelfde werf. Deze aannemers moeten niet gelijktijdig op de werf aanwezig zijn. Dit is nodig zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.
Werven vanaf 500 m²: de opdrachtgever stelt de veiligheidscoördinator aan. De veiligheidscoördinator moet gecertificeerd zijn.
Werven kleiner dan 500 m² : aannemers kunnen zelf de functie van coördinator tijdens de verwezenlijkingsfase uitoefenen.

 

 

Wat is een postinterventiedossier (PID)?

Het postinterventiedossier bevat inlichtingen over de bouwwerken die nuttig zijn wanneer er later onderhouds- of herstellingswerken worden uitgevoerd. Het dossier wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator en wordt verder aangevuld tijdens de uitvoering van de werken. U ontvangt dit dossier op het einde van de werken.
Opgelet: het PID is steeds verplicht! Ook indien u de werken geen coördinator vereisen. U moet het dossier dan zelf opstellen of laten opstellen. U moet dit PID bewaren om het te kunnen voorleggen aan de coördinator of, indien er geen is, aan de aannemer die eventueel later werken zal uitvoeren aan uw gebouw. Indien u later het gebouw verkoopt moet u het PID bezorgen aan de nieuwe eigenaar.

Wat is het “veilligheids- en gezondheidsplan”?

  • Dit document wordt specifiek voor elk project opgemaakt, het bevat duidelijke regels en afspraken op het vlak van veiligheid voor alle betrokken partijen, in functie van het project;
  • Het document omvat ook suggesties om risico’s uit te schakelen tijdens het latere gebruik van het gebouw en tijdens latere onderhoudswerken
  • Het document wordt aan alle betrokken partijen bezorgd er dient steeds een exemplaar op de werf aanwezig te zijn.